גטו קובנה

היסטוריהיצירות אמנות

 6 : נמצאו
6 - 1 : תצוגה


אסתר לוריא
גרוהל האצוהל ,"יעישתה טרופ"ל ךרדב
1960
אסתר לוריא
םיבוהצ םיאלט ינש םע הרענ ןקויד
1941-מ םושיר יפ לע ,1957
אסתר לוריא
הנבוק וטג ,הלופמאיליו
1942-מ םושיר יפ לע ,1956
אסתר לוריא
הנבוק וטג ,הלופמאיליו
1941-מ םושיר יפ לע ,1957-1956
אסתר לוריא
הנבוק וטג ,הלופמאיליו לע דרוי ברע
1941-מ םושיר יפ לע ,1956
אסתר לוריא
הנבוק וטג ,הלופמאיליו ,ישאר רעש
1942-מ םושיר יפ לע ,1956


 6 : נמצאו
6 - 1 : תצוגה

 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על המקום