גטו טרזין

היסטוריהיצירות אמנות

הבא 7 6 5 4 3 263 : נמצאו
10 - 1 : תצוגה


שרלוט בורשובה
רוחאמ טבמ ,הכילה לקמ םע ןקז שיא
1944-1942
שרלוט בורשובה
רוחאמ טבמ ,הכילה לקמ םע ןקז שיא
1944-1942
עמליה זקבך
השיא
9.4.1943
מאלווה שאלק
הנכה םושיר ,הטימב השיא
1944-1942
עמליה זקבך
הינמחו השיא
1943
מאלווה שאלק
רדחב תולכוא הדליו השיא
1944-1942
מאלווה שאלק
הטימב הלוח השיא
1944-1942
עמליה זקבך
םיחרפ ןיב רתכ םע הריעצ השיא
15.11.1943
מאלווה שאלק
תארוקו רדחב תבכוש השיא
1944-1942
שרלוט בורשובה
דליו םא
1944-1942


הבא 7 6 5 4 3 263 : נמצאו
10 - 1 : תצוגה

 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על המקום